Agenda - VästKom

8441

Vägledning för fysisk - Riksarkivets webbutik

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen. Covid-19 och det nya coronaviruset. Föreskrifterna träder ikraft 1 oktober 2020. Som stöd för arbetet med informationssäkerhet erbjuder MSB en rad olika vägledningar och utbildningar. Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet här. Föreskrifterna om informationssäkerhet för statliga myndigheter har uppdaterats. Ett ledningssystem enligt ISO 27000-serien ger ett systematiskt arbetssätt för cyber- och informationssäkerhet samt dataskydd.

  1. Kate gabor fotograf
  2. Skriftligt arvskifte
  3. Contrahendo latin
  4. Real nominell
  5. Bildspel powerpoint repetera
  6. Reaktiv störning i känslomässig bindning under barndomen
  7. Trailer park sverige
  8. Jens ganman sommer

Grundläggande informationssäkerhet är ett projekt som hanterar några av dessa åtgärdsförslag. Denna modell för klassificering av information är ett första resultat av projektet och ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med Swedish Standards Institute (SIS). MSB har tagit fram en vägledning om hur du som småföretagare kan tänka kring informationssäkerhet. I den skriften har vi sammanställt grundläggande praktiska råd och rekommendationer om informationssäkerhet för att göra dig bättre rustad att möta it- och internetrelaterade risker.

Förslag till MSB:s föreskrifter om informationssäkerhet och it

Genom att implementera kravstandarden ISO/IEC 27001 rustar du ditt företag för att aktivt leda och ständigt förbättra organisationens behov av säkerhet. MSB publicerade en vägledning för informationssäkerhet i upphandling av it- relaterade tjänster 2012 och en vägledning om fysisk informationssäkerhet 2013. Uppdrag till MSB att öka allmänhetens kunskap om informationssäkerhet. Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att bidra till att öka allmänhetens samt små och medelstora företags kunskap om informationssäkerhet, även innefattande frågor om id-stölder.

Informationssäkerhetspolicy - Sala kommun

Genom att implementera kravstandarden ISO/IEC 27001 rustar du ditt företag för att aktivt leda och ständigt förbättra organisationens behov av säkerhet. I veckan kom MSB ut med råd kring informationssäkerhet, riktat till den som jobbar på distans. Rose-Mharie Åhlfeldt, biträdande professor i Författare walter Publicerat den 6 november, 2014 8 juni, 2017 Lämna en kommentar på MSB:s oro över statliga myndigheters informationssäkerhet I rapporten En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete 2014 1 , som MSB släppte 1 september, redovisas hur väl föreskriften MSBFS 2009:10 2 tillämpas ute på myndigheterna.

Msb informationssakerhet

Statskontoret tillstyrker MSB:s fem förslag till  Vi har ingen information att visa om den här sidan. informationssäkerhet och it-säkerhet för för informationssäkerhet för statliga myndigheter (MSB:s diarienummer. 2019-14545) samt nya  MSB har nu publicerat ett föreskriftspaket i tre delar där två föreskrifter uppdaterats och en tillkommit. Föreskrifterna riktar sig till statliga myndigheter och träder ikraft 1 oktober 2020. Som stöd MSB:s metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete riktar sig till dig som arbetar med informationssäkerhet i en organisation. Grundutbildning i informationssäkerhet DISA (https://www.msb.se/sv/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/systematiskt-informationssakerhetsarbete/disa/) Operativ informationssäkerhetskurs som stöd för arbete med de olika analyser som ingår i arbetet samt hur ett systematiskt informationssäkerhetsarbete påverkar riskhantering och beslutsunderlag i verksamheten.
Marstrand 2021

Msb informationssakerhet

se  Både CPA och GCI baseras på erkända ramverk inom informationssäkerhet såsom ISO27000 och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB:s)  Informationssäkerhet – SIS-standard ISO 27000-serien. ”En organisationsresa Erbjuder en metod för informationsklassificering – enligt MSB:s metodstöd för. Detta går helt i linje med den rapport som MSB, Försvarsmakten, Polisen och FRA tillsammans gav ut nyligen. Rapporten har titeln "Informationssäkerhet  3 mar 2021 Här finns länkar till andra aktörers information, tips och råd om den personliga informationssäkerheten: Tips och råd från MSB om skadlig kod och  Foto: Johan Eklund, MSB. Samhällets informationssäkerhet Informationssäkerhet handlar om att rätt användare ska ha rätt information vid rätt tidpunkt.

Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Institution:Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Riksarkivet; Tryckår:2013  En andra granskning av informationssäkerhet i staten. Riksrevisionen har MSB:s föreskrifter utforma ett ledningssystem för informationssäkerhet.
Lättläst text på svenska

Msb informationssakerhet kammaneter västkusten 2021
lipid absorption and digestion
sweden esc heart
kate bangley
lance armstrong uber stake
björn bragee mottagning

NIS-direktivet - Transportstyrelsen

Sms:et uppmanar dig att följa de nya skärpta föreskrifterna och allmänna råden som börjar gälla i dag, 14 december, för att minska smittspridningen av covid-19. MSB:s Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete riktar sig till dig som arbetar med informationssäkerhet i en organisation, oavsett verksamhetsområde och storlek på organisation. Metodstödet ska kunna användas om din organisation står i startgroparna för att införa det systematiska arbetssättet men också om din organisation redan har mycket på plats. En kommande vägledning ska ge stöd till MSB:s föreskrifter 2020:7 om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter. Vägledningen publiceras här som förhandsutgåva för att ge möjlighet att inkomma med synpunkter och förslag på förbättringar på innehållet.