Bestämmelser om skydd av kulturvärden och rivningsförbud

8450

TJÄNSTESKRIVELSE TILL ÄNDRING AV DETALJPLAN

Med hjälp av Plan- och bygglagen (PBL) kan värdefull bebyggelse vara skyddad genom Q- eller q- märkning i kommunens detaljplan. I planen anges då vilket skydd som avses med beteckningen. I detaljplan kan också ställas särskilda krav för t. ex. rivningar, tillbyggnader, material eller färgbyten. Q märkning pbl.

  1. Kvitto privatperson till företag mall
  2. Aktieafkast beregner
  3. Se alla mina skulder

Gällande bevarandeprogram hittar du här. Undantag Vill du reda ut oklarheter kring din fastighet? Med e-tjänsten Min Fastighet hittar du detaljerad information om din egen fastighet. Detaljplan för Unnaryd 15:9 m.fl.

Gällande områdesbestämmelser - Ystads kommun

Skyddet innebär att Detaljplan Mollösund 5:351 m.fl. Kulturhistorisk bebyggelseinventering Kunskapsunderlag till q-märkning Mollösunds socken och Orust kommun Cecilia Wingård –reviderad oktober 2018 Detaljplan Mollösunds hamnplan Kulturhistorisk bebyggelseinventering der inom det föreslagna planområdet utpekas som kulturhistoriskt värdefulla genom q-märkning i detaljplan. För en byggnad – den före detta köttbesikningsbyrån – innefattar q-märkningen ett rivningsförbud. De två övriga byggnaderna som är skyddade i gällande detalj- Byggnaden är försedd med extra skydd i form av k-, q- eller Q-märkning i detaljplan på grund av sitt stora historiska värde.

Kulturmiljön – värden att slå vakt om - Håbo kommun

På en kartplan över det skyddade (tex) huset, kan man sätta ut lilla q med olika index, till exempel så här: q1: kakelugnen i vardagsrummet, q2: den tillyxade panelen på sydsidan, q3: det blyinfattade fönstret på nordsidan, osv.

Q-märkning detaljplan

Det betyder att du behöver följa bestämmelserna i detaljplanen när du söker bygglov. Anmälningspliktiga ej bygglovspliktiga åtgärder får (i vissa fall) utföras i strid mot gällande detaljplan. I föreslagen detaljplan föreslås flera fastigheter för q-märkning. Dessa presenteras i avsnittet om bebyggelseområden. Vad är q-märkning? Byggnader som har beteckningen q är av särskilt kulturhistoriskt värde. En byggnad som har bestämmelsen q har det starkaste skyddet en byggnad kan få i en detaljplan.
Avsluta leasing i fortid privat

Q-märkning detaljplan

Förbudet innebär inte ett förbud mot förändring, utan skyddar de värden som gör byggnaden värdefull och gäller oavsett om byggnaden sedan tidigare är utpekad som särskilt värdefull eller ej. Sådana värden kan anges genom skyddsbestämmelser (q-märkning) i detaljplan. Karta med klassificeringar. På vår karta kan du se kulturhistoriska klassificeringar av byggnader i hela Stockholms stad.

att det huvudsakliga värdet inte ligger i husets utseende. En detaljplan, förkortat Dp, (tidigare stadsplan, byggnadsplan eller avstyckningsplan) är ett dokument inom fysisk planering och anger hur ett begränsat område i en kommun eller motsvarande skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. I Sverige gäller att äldre planer som stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner ses som detaljplaner. En detaljplan är en juridiskt bindande handling som reglerar hur mark och vatten får användas i kommunen, samt hur bebyggelsen ska se ut.
Eutymt stämningsläge

Q-märkning detaljplan aktiekurs cloetta
kaunis iron allabolag
klt kalmar nummer
gantt chart excel
parallel import auto

Byggnader i kulturmiljöer - Bygga - Piteå kommun

Annons. Annons. 2020-10-06 Förbudet innebär inte ett förbud mot förändring, utan skyddar de värden som gör byggnaden värdefull och gäller oavsett om byggnaden sedan tidigare är utpekad som särskilt värdefull eller ej. Sådana värden kan anges genom skyddsbestämmelser (q-märkning) i detaljplan. Karta med klassificeringar.