EXAMENSARBETE INOM …………………… Vid IKK, 15 HP

8642

Logga in MENY Start Så här funkar det Kontakta oss

Förstärkt svenska/engelska. Modersmål om annat än svenska Vårdnadshavare 1. Vårdnadshavare 2. Namnförtydligande. Namnförtydligande.

  1. Revingehed vandra
  2. Djurgymnasiet schoolsoft
  3. Hemifran arbete
  4. Alfakassa retroaktivt

Anmäld lärare undervisar på, kryssa i ditt val:Grundskolan årskurs 6-9 d Gymnasiet d Vuxenutbildningen d. Anmäld lärare är behörig att undervisa i engelska, kryssa i ditt val: Ja . d. Nej .

HE Dac Source of Wealth Questionnaire

Sökandes namnförtydligande. Telefon ( även  Engelsk titel: Klicka här för att ange text. Kursuppgifter.

Förslag på mall för Betygssättning av examensarbete

Kontrollera 'signature' översättningar till engelska. identity/Underskrift av och befattning för den person som säkerställer identiteten (inkl. namnförtydligande).

Namnförtydligande engelska

Saknas något viktigt?
Possessive pronouns svenska

Namnförtydligande engelska

I avvaktan på Sekretessprövning skall denna handling betraktas som hemlig . Erinran om tystnadsplikt och samtycke till registerkontroll Signature of the exporter Exportörens namnteckning The name in clear script Namnförtydligande.

Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN). Gatuadress. Postnummer.
Vad beror dåligt flöde i navelsträngen på

Namnförtydligande engelska antalet flyktingar i sverige 2021
vat kodas
head first php & mysql a brain-friendly guide
göteborg invånare statistik
transportstyrelsen annan fordon
stipendium motivering
revisor priser

Detta avtal upprättas i två likalydande exemplar, varav

Gatuadress. Postnummer. Postort. Telefon dagtid. Ovanstående egenhändiga namnteckning vidimeras. Undertecknad ansöker om dispens från kravet att ha godkänt betyg i engelska från årskurs 9.